Desať dní modlitieb - 2013

| 10. 01. 2013 |

«Späť

Desať dní modlitieb - 2013

Desať dní modlitieb 2013 (9. - 18. január) je projekt pod záštitou Česko-Slovenskej únie cirkvi Adventistov siedmeho dňa, kedy sa už od roku 2006 spoločne a intenzívne modlíme za dar Ducha svätého a Pán Boh tak robí tísíce zázrakov. Duch svätý spôsobil oživenie, obrátenie a nové zapálenie pre šírenie evanjelia. Modlitbami sa naozaj môže zrodiť oživenie!

Tešíme sa na spoločné prežívanie začiatku nového roku 2013 spolu na kolenách s našim nebeským Otcom, kedy aj v našom zbore sa chceme stretávať po skupinkách v našich domácnostiach a prosiť o oživenie aj v našom meste v Bratislave.

Pripájame list, ktorý približuje význam a cieľ desiatich dní modtlitieb 2013:

Věříme tomu, že i váš život a život těch, za které se modlíte, budou změněny, když se k církvi připojíte v modlitbách za vylití Ducha svatého. Toto jsou svědectví z minulého roku:

„Během deseti dnů modliteb jsem prosil Boha, aby pracoval v srdci mojí sestry. Hned druhý den, co jsem se začal modlit, jsem dostal mejlovou zprávu, že sestra pravidelně navštěvuje shromáždění každou sobotu. Děkuji Bohu za to, jaké dílo koná."

„Zkušenost deseti dnů modliteb byla pro mne velmi silná. První den jsem byl naprosto pasivní, ale už druhý den jsem byl na kolenou!"

„Obnovil jsem svůj vztah s Bohem a zvykl jsem si spoléhat na Jeho zaslíbení. Poznal jsem, že Bůh vládne a rozhodl jsem se zvát Ducha svatého do svého každodenního života."

Téma těchto deseti dnů modliteb uvádí slova apoštola Petra: 2.Pt 1,1-11

Oddíl popisuje to, co je základem naší víry - příčky na pomyslném žebříku vývoje charakteru a popis výsledků práce Ducha svatého v nás. „Ve druhém dopise, který Petr napsal těm, kdo „dosáhli stejně vzácné víry" jako on, objasňuje Petr Boží plán pro rozvoj křesťanského charakteru. Tato slova jsou plná rad, jejichž uposlechnutí je nezbytným předpokladem vítězství." (AA 529)

Máme vstoupit do slávy a moci. Přestože jsme slabí a morálně zkažení, denně se můžeme učit ve škole Kristově a nechat se přetvářet k Božímu obrazu, představováním Jeho výjimečného charakteru, přijímáním milosti za milostí a vystupováním krok za krokem výš k nebesům, abychom byli hotoví v našem Milovaném. Když budeme na tomto plánu pracovat a vírou přijímat milost za milostí, Bůh znásobí to, oč prosíme a rozhojní svou milost a pokoj nad námi." (Peter's Counsel to Parents, p. 474).

Zaměření na každodenní přímluvu:
Mimo to, že se budeme věnovat 2.Petrově 1.kapitole, se také zaměříme na každodenní přímluvy, ve kterých budeme vzpomínat jak naše osobní potřeby, tak potřeby sboru a církve jako celku - s důrazem na celosvětové misijní poslání.

Smysl denního listu (list z deníku).
Proč bychom si měli denně naše modlitby psát? Když si modlitby píšeme, následujeme příklad Davida, Daniele, Jeremiáše a jiných. Tito chápali význam připomínání si toho, co Bůh v jejich životě způsobil. Je důležité, abychom byli v modlitbách konkrétní. Jakou radost pak přináší, když vidíme, že Bůh naše modlitby slyšel! Psát si své modlitby, stejně tak jako zaznamenávat jejich vyslyšení, je nesmírně povzbudivé.

„Skutky Hospodinovy si připomínám, připomínám si onen tvůj div z dávnověku. Rozjímám o všech tvých činech a přemítám o tvých skutcích." (Ž 77,12-13)

„Zapomněli na jeho skutky, na divy, jež jim dal shlédnout. On před jejich otci činil divy v zemi egyptské na Sóanském poli." (Ž 78,11-12)

„Mnohem více povzbuzení a požehnání obdržíme v tom, co jsme sami prožili, než v tom, co čteme v celé řadě knih a životopisů, připomínajících zkušenosti víry Božích mužů a žen. Věci a požehnání, které jsme sami prožili díky Boží milosti a zaslíbením, si můžeme sami vždycky připomínat. Ať jsme bohatí, nebo chudí, vzdělaní, nebo nevzdělaní, můžeme se podívat zpět a vidět projevy Boží lásky. Každé znamení Boží péče, dobroty a milosrdenství, by mělo být vyvěšeno jako nezničitelné memento v naší paměti" (Our High Calling, p. 135).

Celý material pre 10 dní modlitieb 2013 vo formáte PDF na stiahnutie tu!

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2024, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk