Oddelenie zdravia

kluby zdravia - casdZdravie človeka tvorí súhrn jeho fyzického, mentálneho, sociálneho a duchovného zdravia, ktoré návzájom veľmi úzko súvisia. Zdravie neznamená len neprítomnosť choroby, či dobrú fyzickú kondíciu, ale aj duševnú pohodu a duchovnú vyrovnanosť. To, čo škodí telu, ochromuje aj myseľ. A naopak, uzdravenie tela pripravuje cestu pre uzdravenie duše.

Zdravie človeka je pre pána Boha také dôležité, že nám zmienky o tom nechal zapísať do Biblie: Už v Starom zákone môžeme čítať, že Mojžiš vyučoval ľudí o zdraví. Mal pre nich vypracovaný celý zdravotný program.

Nový zákon nás napomína:

  • "Či neviete, že vaše telo je chrámom Sätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste svoji? Lebo ste kúpení za vežľú cenu. Nože teda oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie." 1Kor 6,19-20
  • "A teda čokoľvek robíte, či jete a či pijete, všetko robte na slávu Božiu." 1Kor10,31
  • "Nemocných uzdravujte..." Mat 10,8

Preto spolupracujeme s Občianskym združením Život a zdravie, ktoré vyvíja na Slovensku zdravotno-preventívnu činnosť v oblasti prevencie zdravia. V tejto spolupráci vznikol aj Klub zdravia v Bratislave, ktorý sa na základe programu New Start snaží viesť ľudí k prijatiu osobnej zodpovednosti za svoje zdravie, motivovať ich k poznaniu, osvojeniu si a aj k praktizovaniu zdravého životného štýlu pre udržanie dlhodobého zdravia a tým aj vyššej kvality života.

V Klube zdravia sa stretávame zvyčajne raz za mesiac - v stredu o 18.00 hod. v Primaciálnom paláci v Justiho sieni a to v jarnom cykle (február-máj) a jesennom cykle (september-december). Na každom stretnutí býva prednáška s diskusiou (podľa záujmu), krátke strečingové cvičenie a malá ochutnávka zdravého jedla.

Srdečne vás všetkých medzi seba pozývame!

Viac info ako aj aktuálne termíny prednášok na www.zivotazdravie.sk
Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2023, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk