Deti

Oddelenie detí bolo v našej cirkvi vytvorené z jednoduchého dôvodu. Deti sú darom od Boha, sú našim pokladom a uvedomujeme si svoju zodpovednosť za výchovu, vedenie a pomoc pri výchove. Výzva Pána Ježiša, aby cirkev sýtila malé ovečky, je pre cirkev motiváciou napĺňať potreby detí prostredníctvom duchovných programov, vzájomného spoločenstva, bohoslužby, evanjelizácie.

Náš zbor sa snaží skoordinovať službu pre deti a zároveň zapojiť deti do služby iným deťom. Ak dáme deťom možnosť zapojiť sa do aktivít zboru a podieľať sa na vedení a tvorbe programu pri rôznych príležitostiach, upevňujeme v nich skutočnosť, že sú dôležitou súčasťou zborovej rodiny. Vedieme ich k Pánu Ježišovi a učíme vnímať život z perspektívy kresťanov. Vnímavá detská myseľ nachádza význam v každej skúsenosti. Poznatky, ktoré dieťa získa v prvých siedmich rokoch života, ovplyvňujú formovanie charakteru viac, než to čo sa naučí v ďalších rokoch.

V našom zbore máme deti rozdelené do kategórií podľa veku, aby sa v triedach sobotnej škôlky mohli zúčastňovať poznávania Biblie a iných aktivít primerane veku. Rôzne akcie či detskú bohoslužbu pripravujeme so všetkými deťmi spolu. Okrem sobôt sa deti stretávajú aj na programoch ako: prázdninové pobyty na chatách, akcie v spolupráci s obč. združením Pathfinder a pod. Oddelenie detí sa snaží každý rok vypracovať plán aktivít, aby práca s deťmi bola pestrá, vyvážená a zaujímavá. Tvorivé zapojenie pomôže vypestovať si zvyk zaujímať sa o ľudí a slúžiť im, čo ich pravdepodobne bude sprevádzať celý život.

 

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2024, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk