Pracovná ponuka: Riaditeľ ADRA Slovensko

| 04. 07. 2013 |

«Späť

Pracovná ponuka: Riaditeľ ADRA Slovensko

Bratia a sestry,

sme vďačný Pánu za to, že ADRA Slovensko si v tomto roku pripomenula dvadsaťročné pôsobenie na Slovensku i v zahraničí. Život plynie ďalej a prináša nové výzvy. Pretože súčasný riaditeľ ADRA Slovensko Marcel Kaba bol povolaný pracovať v inej pozícii ADRA v zahraničí, potrebujeme pre funkciu riaditeľa ADRA na Slovensku nájsť nového, vhodného človeka.

Z tohto dôvodu vyhlasujeme výberové konanie pre pozíciu:

Riaditeľ ADRA Slovensko - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o. z.

Úlohou riaditeľa je poskytnúť víziu a strategické vedenie ADRA kancelárie tak, aby napĺňala svoje poslanie ako humanitárna a rozvojová agentúra Cirkvi adventistov siedmeho dňa (CASD). Zaisťuje kvalitu plánovania programov, ktoré majú zlepšiť situáciu a životy príjemcov pomoci. Riaditeľ dbá tiež o to, aby boli administratívne procesy efektívne, profesionálne, finančne zodpovedné a transparentné, a aby bolo pre ostatných zamestnancov zabezpečené pozitívne pracovné prostredie, s adekvátnymi výzvami.

Kvalifikácie:

  • Člen CASD
  • Lojalita voči poslaniu, vízii a hodnotám ADRA a CASD
  • Skúsenosti s riadením rozvojových aktivít
  • Manažérske schopnosti
  • Jazykové znalosti (angličtina požadovaná, ostatné vítané)

Hlavné úlohy:

  • Zaistiť strategické plánovanie
  • Komunikovať s ostatnými ADRA kanceláriami v sieti a primárne s regionálnou kanceláriou v Berne, Švajčiarsko
  • Reprezentovať ADRA na rôznych fórach (darcovia, OSN, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, zbory, cirkev)
  • Koordinovať záležitosti personalistiky

Prosíme záujemcov o pozíciu riaditeľa, aby svoje žiadosti adresovali vedeniu Slovenského združenia do 15. augusta 2013. Všetkým, ktorí prejavia záujem, pošleme podrobnejšie informácie.


Karol Badinský
Predseda CASD Slovenské združenie
Predseda Správnej rady ADRA Slovensko

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2024, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk