Pozvanie na Únijnú konferenciu lekárov a zdravotníkov

| 18. 12. 2013 |

«Späť

Príjmite pozvanie na Únijnú konferenciu lekárov a zdravotníkov.
Kedy? 8. - 9. 3. 2014
Kde? Spoločenské centrum Brumlovka, Praha.
Tematické okruhy:

  • Zaujímavosti a aktuality v mojom obore,
  • Etika v medicíne a kresťanská prax,
  • Skúsenosti v oblasti liečby a prevencie,
  • Spolupráca s CASD.

Prihlášky k aktívnej účasti a abstrakt zasielajte do 15. 1. 2014 na adresu jana.krynska@vzp.cz (pre ČR a SR)

Prihlášky k pasívnej účasti zašlite do 15. 2. 2014 :
Účastníci z ČR na adresu vprihodova@casd.cz so zaplateným registračným : lekári a iní VŠ, pracujúci v zdravotníctve, 200,- Kč, zdravotné sestry a SZP sumu 100,- Kč, na číslo účtu  1164841011/0100, var. symbol  378440. 
Účastníci zo SR na adresu opopovic@casd.ck, so zaplatením registračného poplatku: lekári a iní VŠ, pracujúci v zdravotníctve, 8€, zdravotné sestry a SZP sumu 4€, na číslo účtu  2500341599/8330, var. symbol  663280. 
Ubytovanie je nutné zaistiť si individuálne, na Vaše prianie Vám pri tom môžeme byť nápomocní.
Zahraniční hostia : Allan Handysides - gynekológ a emeritný vedúci odd. zdravia pri GK,
Heidi Schultz - pracovisko genetiky, Regensburg.
Program bude zverejnený po 1. 2. 2014 na stránkach www.casd.cz

Tešíme sa na Vašu účasť
Za organizačný výbor MUDr. Jana Krynsk

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2024, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk