150 rokov existencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

| 11. 04. 2013 |

«Späť

150 rokov existencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Zbory v našej Česko-Slovenskej únii si zvyknú s vďačnosťou pripomínať okrúhle výročia svojho vzniku a pri tejto príležitosti vždy pripravia slávnostnú spomienkovú bohoslužbu. O to viac by sme nemali prehliadnuť jedno významné výročie, ktoré sa týka celosvetovej cirkvi adventistov - 150. výročie jej oficiálneho založenia v roku 1863.

Po sklamaní z nenaplneného očakávania druhého príchodu Ježiša Krista, predpovedaného na rok 1844, si skupina veriacich, označovaná ako sobotní adventisti uvedomila potrebu organizácie pre efektívnejšie zvestovanie trojanjelského posolstva. V roku 1860 prijala meno Adventisti siedmeho dňa a na 20. až 21. mája 1863 bolo zvolané stretnutie delegátov, ktoré sformovalo tzv. Generálnu konferenciu Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Od začiatku bolo spoločenstvo veriacich zamerané na misiu a hlásanie dobrej správy o Bohu, ktorý nás stvoril, žil medzi nami, zomrel za nás a vykúpil nás.

Keby dnes žili tí, ktorí pred 150 rokmi založili Generálnu konferenciu, prežili by s najväčšou pravdepodobnosťou sklamanie z toho, že ich duchovní potomkovia sú aj v roku 2013 stále na zemi.

150 rokov existencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Výročie nie je príležitosťou veľkých osláv, ale skôr časom premýšľania, pokánia, vďačnosti a obnovy poslania, ku ktorému povolal Boh celosvetové adventistické hnutie.

Celosvetová cirkev chce v sobotu 18. mája 2013 vyzvať zbory k bohoslužbe vďačnosti, k modlitbám a k premýšľaniu o poslaní cirkvi v dnešnom svete. Zbory si môžu spomínané výročie pripomenúť rôznym spôsobom, vrátane pohľadu do vlastnej histórie. Toto dôležité výročie by nás malo viesť k premýšľaniu a vďačnosti nad tým, ako Boh viedol cirkev adventistov v minulosti a k nádeji, že jeho starostlivosť o nás bude trvať aj naďalej, kým sa nenaplní poslanie zvestovať večné evanjelium „každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu". (Zj 14,6)

150 rokov existencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa je príležitosťou, podľa vzoru našich priekopníkov, vložiť život do rúk nášho Spasiteľa a vziať vážne osobné poverenie, ktoré nám zveril v slovách: „Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy..." (Mat 28,19)

S bratským pozdravom,

Mikuláš Pavlík
predseda ČSU

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2024, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk